Isikuandmete töötlemine

Lansen Medical e-poe (www.lansenmedical.ee) isikuandmete vastutav töötleja on Lansen Medical OÜ (registrikood 11713571) asukohaga Katusepapi 6 (5.korrus), Tallinn 11412, Harjumaa, e-post info@lansenmedical.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

E-poes kogutakse järgmisi isikuandmeid:

 • nimi/ettevõtte nimi;
 • kontaktinfo (telefoninumber ja e-posti aadress)
 • maksja ja kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

 • Isikuandmete töötlemine toimub Kliendiga sõlmitud ostu-müügilepingu täitmise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 • Isikuandmeid kasutatakse Kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, Kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse Kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, Kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud müügilepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Lansen Medical OÜ hoiab Kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes Kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et kaupmehel on õigus Kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada Kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt Kliendile teenuse osutamisega (raamatupidamine, transport, pangalink). Lansen Medical OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete töötlemine toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

E-poes salvestatud isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi e-poe kontohalduses.
Kui ost on sooritatud külalisena (ilma kasutajakontota), siis saab isikuandmete kohta päringu esitada või paluda oma andmeid muuta Lansen Medical OÜ volitatud esindajal.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub Kliendi nõusoleku alusel, siis on Kliendil õigus nõusolek tagasi võtta saates selleks kirjalik sooviavaldus info@lansenmedical.ee

Säilitamine

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

E-poodi salvestatut isikuandmete ja kasutajakonto kustutamiseks peab Klient saatma kirjaliku sooviavalduse info@lansenmedical.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise periood

Otseturustusteated

E-posti aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui Klient on andnud vastava nõusoleku. Kui Klient ei soovi saada otseturundusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega info@lansenmedical.ee.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel  (info@lansenmedical.ee) . Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

KERI ÜLES